קריינות באנגלית | קריינית באנגלית | Victoria Feinerman

Views: 17
Get Embed Code
קריינית מקצועית באנגלית אמריקאית שפת אם – אולפן קריינות מקצועי, הקלטת קריינות באנגלית באיכות מצויין, ונסיון עשיר בארץ ובעולםVictoria's Voice professional voi...

You need to be a member of VOICEOVER UNIVERSE to add comments!

Join VOICEOVER UNIVERSE

E-mail me when people leave their comments –